REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W ZAMBROWIE

( druk do pobrania w sekretariacie MP 6)

 Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać:  w sekretariacie  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 w Zambrowie w dniach od 1 do ...
Więcej

Rekrutacja do MP 6 na rok szkolny 2019/2020- dotyczy dzieci już uczęszczających.

Informuje się rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie w roku szkolnym 2018/2019 o możliwości złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Warunkiem kontynuacji jest złożenie odpowiedniej deklaracji w sekretariacie przedszkola w terminie od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r. Deklaracje pobieramy z tablicy ogłoszeń lub sekretariacie przedszkola.
Więcej