Nabór na wolne miejsce na stanowisko opiekunki dziecięcej w Żłobku Miejskim w Zambrowie

logo Nabór pracownika do udziału w projekcie „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie” o numerze WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa Działanie 2.2 „Działania na ...
Więcej

REKRUTACJA DODATKOWA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZAMBROWIE

logo W terminie 2- 9 listopada 2017 r. odbędzie się rekrutacja dodatkowa do Żłobka Miejskiego na 1 wolne miejsce w ramach projektu ,,Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski z załącznikami składać należy osobiście w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie. Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada 2017 r. o godz. 12.00 na tablicy og...
Więcej

Nabór pracowników do nowo utworzonego Żłobka Miejskiego w Zambrowie

logo
Nabór pracowników do udziału w projekcie „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie” o numerze WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa Działanie 2.2 ...
Więcej