UWAGA RODZICE!

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) rodzice dzieci uczęszczających  do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie corocznie składają na kolejny rok szkolny  deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

UWAGA RODZICE!

W okresie wakacyjnym nasze przedszkole będzie prowadziło działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice pracują. W związku z odpowiednim przygotowaniem placówki, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, prosimy o zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do Więcej

UWAGA RODZICE!

Prosimy wszystkich Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko na zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze o wypełnienie Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, Więcej