DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) rodzice dzieci uczęszczających  do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie corocznie składają na kolejny rok szkolny  deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Informujemy, że  od dnia 15.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r.

należy złożyć deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 u nauczycieli grup.