Projekt „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie” – REKRUTACJA

logo Żłobek Miejski w Zambrowie jest realizatorem projektu "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie". Projekt "Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie" skierowany jest do rodziców/ opiekunów dzieci, którzy zamieszkują teren Miasta Zambrów i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia. Cel ...
Więcej