GODZINY  ZAJĘCIA DNIA
8:15 – 8:30 Ćwiczenia poranne.
8:30 – 8:45 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:45 – 9:00 Śniadanie.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 10:15 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacer. Czynności samoobsługowe.
10:15 – 11:30 Pobyt w ogrodzie –zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy dowolne.
11:30 – 11:45 Powrót z ogrodu. Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:45 – 12:15 Obiad.
12:15 – 12:45

12:15 – 14:00

/w grupach młodszych/

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

Czynności samoobsługowe, leżakowanie.

12:45 – 13:45 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Pobyt na świeżym powietrzu.
13:45 – 14:00 Podwieczorek.
14:00 – 16:30 Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa. Zabawy dowolne w ogrodzie lub w sali. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.