Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie działalność rozpoczęło 1.09.1988r.  Jest placówką zapewniającą całodzienny pobyt w oddziałach przedszkolnych z jedną grupą integracyjną.

Przedszkole funkcjonuje przy ulicy 71 Pułku Piechoty 10. Budynek przedszkola jest obiektem piętrowym, otoczony przestronnym, zadbanym i zagospodarowanym placem zabaw.

Dzieci przebywają w bezpiecznych, przestronnych i słonecznych salach ,  z właściwie dobranymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Nowocześnie urządzony wewnętrzny plac zabaw sprzyja atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego.

Przedszkole zatrudnia 29 osób, w tym 12 to kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego,  pedagogiki wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej oraz oligofrenopedagogiki. Ponadto nauczycielki cały czas doskonalą swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne – ukończyły szereg studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Celem pracy całego zespołu jest zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i edukacji na najwyższym poziomie.