• Sprzątanie Świata

  • Góra Grosza

  • Pola Nadziei

  • Projekt z zakresu edukacji zdrowotnej ,,Dzieciństwo bez próchnicy”

  • Projekty edukacyjne: ,,Dziękuję, przepraszam i proszę”, ,,Przyjaciel książki”. ,,Opowieści z krainy liczb”, ,,Bezpieczny przedszkolak”, ,,Aktywny przedszkolak”, ,,Mały patriota”, ,,Mały przyrodnik”, ,,Mały artysta”.

  • Programy własne : Program adaptacyjny – ,, Z uśmiechem przez cały rok”, ,,Zjednoczeni w różnorodności”, ,,Bezpieczne przedszkolaki to szczęśliwe dzieciaki”, ,,Mój dziecięcy świat”, ,,Jemy zdrowo, kolorowo”, ,,W krainie bajki, baśni”, ,,Trzymaj się prosto”.

  • Innowacje: ,,Bajki uczą, bajki bawią, bajki humor ci poprawią.”