Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup umieszczone są na tablicy wewnątrz przedszkola.