Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić  wolę przyjęcia dziecka  w terminie od 

6 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r

Dokument należy pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony internetowej.

Wypełnione druki należy złożyć w Miejskim Przedszkolu nr 6.               

Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli <———— Pobierz