Uroczyste zakończenie Projektu Unijnego „Kreatywny Przedszkolak – Operatywny Dorosły”.

W dniu 28 czerwca 2022 roku miało miejsce podsumowanie i uroczyste zakończenie prowadzonych zajęć z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych z oszczędności funduszu projektu. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, chętnie współpracowały ze sobą oraz rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020