Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 6 uroczyście powitały  wiosnę.

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

W naszym przedszkolu przygotowania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody.

Dzieci w każdych grupach przygotowały na tę okazję część artystyczną . Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywołać Wiosnę wierszykami i piosenkami.

 A teraz czekamy na cieplejsze dni wiosenne…