W dniu 7 maja 2019r. z okazji Dnia Ziemi dzieci przygotowały ekologiczne przedstawienie pt. „Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków”. Celem tego przedstawienia było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, rozbudzenie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska.
Na zakończenie występu wszystkie przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, aby chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, hodować kwiaty, drzewa szanować i nigdy nie śmiecić oraz uczyć tego wszystkie dzieci.
Na pamiątkę przedstawiciel każdej grupy otrzymał dyplom.
Przedstawienie przygotowały przedszkolaki z grupy trzeciej i czwartej.