Dzień Przedszkolaka w Miejskim Przedszkolu nr 6

20 września to dzień ważny dla przedszkolaków w całej Polsce. W 2013r. Sejm przyjął bowiem uchwałę ustanawiającą 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto powstało po to, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. W tym dniu przedszkolaki  bawić się przy największych przebojach dla najmłodszych. Dzieci brały udział w licznych konkursach z nagrodami, tańczyły, śpiewały i świet...

Więcej

Konkurs plastyczny w ramach projektu „Trzeźwo patrzymy na świat”

Nasze przedszkole zorganizowało konkurs polegający na wykonaniu plakatu o tematyce profilaktycznej stanowiący element kampanii antyalkoholowej. Głównym celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji i ukazania postaw prozdrowotnych. W konkursie brały udział dzieci 5,6 letnie wraz z rodzicami. Za wszystkie pracy bardzo dziękujemy!!!!

Mikołajki 2018 w Miejskim Przedszkolu nr 6

W dniu 6 grudnia 2018r. przedszkolaki obejrzały przedstawienie świąteczne pt. "Warto być dobrym", przygotowane przez  Teatr Form Różnych w Centrum Kultury w Zambrowie. Po przedstawieniu w przedszkolu Święty Mikołaj rozdał wszystkim grupom wspaniałe prezenty.
Więcej

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W dniu 24 marca 2018r. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zambrowie miało swoje święto. Dyrektor naszego przedszkola pani Elżbieta Bieńkowska przywita licznie zgromadzoną w Centrum Kultury publiczność. Na dużej scenie widowiskowo - kinowej wystąpiły dzieci ze wszystkich grup. Rodzice i dziadkowie przedszkolaków podziwiali m.in. smerfów, kowboi, rockandrollowców, minionków i piratów. Wesołe piosenki, skoczne tańce, recytacje wierszy oraz przyśpiewki ludowe wywoływały gromkie brawa i uśmiechy na twar...
Więcej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zgodnie z podstawą prawną: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) informujemy, że rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynamy w poniedziałek 4 września 2017 r.
Więcej

DNI OTWARTE W MP6

30 i 31 SIERPNIA 2017r.  W GODZINACH  14.00 - 16.00  ODBĘDĄ SIĘ DNI OTWARTE .ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI Z GRUP ŻŁOBKOWYCH I PRZEDSZKOLNYCH DO GIMNAZJUM,  SP5 i BUDYNKU MP6.  
Więcej