NABÓR PRACOWNIKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

logo Nabór pracownika do udziału w projekcie „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie” o numerze WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa Działanie 2.2 „Działania na ...
Więcej

REKRUTACJA DODATKOWA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZAMBROWIE

logo W terminie 2- 9 listopada 2017 r. odbędzie się rekrutacja dodatkowa do Żłobka Miejskiego na 1 wolne miejsce w ramach projektu ,,Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski z załącznikami składać należy osobiście w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie. Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada 2017 r. o godz. 12.00 na tablicy og...
Więcej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zgodnie z podstawą prawną: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) informujemy, że rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynamy w poniedziałek 4 września 2017 r.
Więcej

DNI OTWARTE W MP6

30 i 31 SIERPNIA 2017r.  W GODZINACH  14.00 - 16.00  ODBĘDĄ SIĘ DNI OTWARTE .ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI Z GRUP ŻŁOBKOWYCH I PRZEDSZKOLNYCH DO GIMNAZJUM,  SP5 i BUDYNKU MP6.  
Więcej

Witamy na stronie przedszkola!

Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie działalność rozpoczęło 1.09.1988r.  Jest placówką zapewniającą całodzienny pobyt w grupach żłobkowych i oddziałach przedszkolnych z jedną grupą integracyjną. Przedszkole funkcjonuje przy ulicy 71 Pułku Piechoty 10. Budynek przedszkola jest obiektem piętrowym, otoczony przestronnym, zadbanym i zagospodarowanym placem zabaw. Dzieci przebywają w bezpiecznych, przestronnych i słonecznych salach ,   z właściwie dobranymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. ...
Więcej