Komisja rekrutacyjna informuje!

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do Miejskiego Przedszkola nr 6
w Zambrowie zostaną wywieszone w siedzibie placówki w dniu 20 kwietnia 2023 r.