Dnia 29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość z okazji Święta Flagi w Miejskim Przedszkolu nr 6. Społeczność przedszkola  przypomniała sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi, godła Polski i Hymnu Polskiego. Na część artystyczną złożyły się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej.