W dniu 21 marca 2022r.  przedszkolaki Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie  uroczyście powitały  wiosnę.

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

W naszym przedszkolu przygotowania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody.

W tych dniu każde dziecko miało zielony strój i kwiatki symbolizujące nadejście nowej pory roku. Dzieci stwierdziły zgodnie, że mają nadzieję, że wiosna zagości u nas na dobre, zazieleni łąki, drzewa i trawy.

 A teraz czekamy na cieplejsze dni wiosenne…