Nasze przedszkole zorganizowało konkurs polegający na wykonaniu plakatu o tematyce profilaktycznej stanowiący element kampanii antyalkoholowej. Głównym celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji i ukazania postaw prozdrowotnych. W konkursie brały udział dzieci 5,6 letnie wraz z rodzicami. Za wszystkie pracy bardzo dziękujemy!!!!