W okresie wakacyjnym nasze przedszkole będzie prowadziło działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice pracują. W związku z odpowiednim przygotowaniem placówki, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, prosimy o zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 r. (telefoniczne lub drogą e-mail)