Prosimy wszystkich Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko na zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze o wypełnienie Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego,  niezbędnego do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Dokument można pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony internetowej. Wypełnione druki należy przesłać na pocztę e-mailową przedszkola: mp6zambrow@wp.pl  lub złożyć w Miejskim Przedszkolu nr 6. 

http://mp6zambrow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Oświadczenie_rodzica_zasady_bezpieczeństwa_COVID_19_ost.odt-do-druku-3.pdf