KOMUNIKAT W SPRAWIE WZNOWIENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej organ prowadzący podjął decyzję o otwarciu z dniem 25 maja 2020 roku Miejskiego Przedszkola nr 6 w  Zambrowie.

 Udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych należy uzgodnić wcześniej z dyrektorem placówki.

Bardzo prosimy o zapoznanie się  ze wszystkimi PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

1. OGÓLNE ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W ZAMBROWIE.  

2. PROCEDURY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA, PRACOWNIKA I RODZICA OBOWIĄZUJĄCE  W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6 W ZAMBROWIE  PODCZAS PANDEMII COVID-19.

3. ZASADY PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W ZAMBROWIE PODCZAS PANDEMII COVID-19