Uwaga !!!

         Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić  wolę przyjęcia dziecka  w terminie od 6 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.  

Dokument należy pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony internetowej. Wypełnione druki można przesłać na pocztę e-mailową przedszkola: mp6zambrow@wp.pl  lub złożyć w Miejskim Przedszkolu nr 6.               

Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.