Zapisy do Miejskiego Przedszkola nr 6 na rok szkolny 2020/2021 będą prowadzone  od 02.03 do 16.03. 2020r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola ( druk do pobrania   w sekretariacie i na stronie internetowej MP 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w sekretariacie  Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie w dniach od 2 do 16 marca 2020r. w godz. 8:00– 15:00.