Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko   w dniu 10. 09. 2019 r. została  wybrana

Pani Barbara Radomska,

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka  spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz  większość wymagań dodatkowych.