Dnia 10 maja w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Flagi.
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. By uczcić to święto przedszkolaki z grup III i V zaprosiły wszystkie grupy na uroczysty apel.
Po powitaniu wszystkich gości i odśpiewaniu hymnu państwowego dzieci zaprezentowały program artystyczny o charakterze patriotycznym.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali poczęstowani lodami w barwach narodowych. Serdeczne podziękowania dla p. Leszczyńskiego za tę słodką niespodziankę.
Celem uroczystości było nabywanie szacunku do symboli narodowych, ale także kształtowanie postawy patriotyzmu, rozbudzanie zainteresowań Polską, jej pięknem kultury i tradycji oraz kształtowanie u dzieci poczucia przynależności narodowej.