W dniu 22 marca 2019r. przedszkolaki Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie uroczyście powitały wiosnę.
Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.
W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody.
W tym dniu każde dziecko miało zielony lub żółty strój i kwiatki symbolizujące nadejście nowej pory roku. Młodzi aktorzy z grup: II I IV przygotowały na tę okazję część artystyczną pt. „Wiosna Ach To Ty”. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywołać Wiosnę wierszykami i piosenkami.
Na zakończenie przedstawienia dzieci wzięły udział we wspólnej, wesołej zabawie. Miały też możliwość zrobienia sobie zdjęcia w wiosennej foto-budce.