W dniu  14 marca 2019r. funkcjonariusze służby wieziennej odwiedzili przedszkolaków. Pracownicy zakładu karnego opowiadali dzieciom o swojej pracy. Dzieci były bardzo zainteresowane i zadawały mnóstwo pytań. Mogły również zapoznać się z różnymi nieznanymi i niewidocznymi dla innych działaniami służb, środkami przymusu bezpośredniego i ochrony osobistej.

Na koniec przedszkolaki podziękowały funkjconariuszom i pracownikom zakładu karnego.