WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W ZAMBROWIE

( druk do pobrania w sekretariacie MP 6)

 Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać:  w sekretariacie  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 w Zambrowie

w dniach od 1 do 15 marca 2019 r. w godz. 7:30– 15:00.

 

Podano do publicznej wiadomości  26.02.2019 r.