Informuje się rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie w roku szkolnym 2018/2019 o możliwości złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
Warunkiem kontynuacji jest złożenie odpowiedniej deklaracji w sekretariacie przedszkola w terminie
od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r.

Deklaracje pobieramy z tablicy ogłoszeń lub sekretariacie przedszkola.