1

Ogłoszenie o możliwości składania ofert nr 02/2017 zgodnie
z projektem „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie”
o numerze WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa
Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca – życie”

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie ogłasza nabór ofert na wyposażenie kuchni żłobka przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Wyposażenie kuchni na potrzeby żłobka.

Więcej informacji w załączniku:

Formularz ofertowy – wyposażenie kuchni na potrzeby żłobka

Załącznik do formularza – wyposażenie kuchni

II. Warunki ogólne:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie, ul. Pułku Piechoty 10, 18 – 300 Zambrów lub mailowo na adres mp6zambrow@wp.pl  w terminie do dnia: 10.07.2017r

III. Wymagany termin realizacji zamówienia: 14.08.2017r

IV. Wymagany okres gwarancji urządzeń: 2 lata.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 – Elżbieta Bieńkowska