logo

Nabór pracowników
do udziału w projekcie „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie”
o numerze WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa
Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca – życie”
1) Dietetyk – Załącznik nr 1
2) Pielęgniarka – Załącznik nr 2
3) Pomoc kuchenna – Załącznik nr 3
4) Salowa żłobkowa – Załącznik nr 4
5) Opiekunka – Załącznik nr 5