Informujemy, że rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 podlegają wszystkie dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie złożyli komplet dokumentów.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać do sekretariatu przedszkola
w terminie 1-17 marca 2017 r. do godz. 12.00.
Wniosek o przyjęcie dziecka 2017 2018