logo
Żłobek Miejski w Zambrowie jest realizatorem projektu „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie”.
Projekt „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie” skierowany jest do rodziców/ opiekunów dzieci, którzy zamieszkują teren Miasta Zambrów i sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia.
Cel projektu: zwiększenie szans na rynku pracy osób, które powrócą lub wejdą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/ lub wychowaniem dziecka.
W ramach projektu zaplanowano utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r.
Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 6.
Karta zgłoszeniowa ŻŁOBEK UNIJNY
Oświadczenie ŻŁOBEK UNIJNY